Πολιτική Απορρήτου

Η δέσμευσή μας

Αυτή η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται και αποθηκεύονται από την Care Direct ως υπεύθυνο μέρος. Αυτή η δήλωση εξηγεί ποια από τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε, πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε, με ποιους θα τα μοιραζόμαστε, υπό ποιες συνθήκες μπορούμε να τα μοιραζόμαστε και τι μέτρα θα πάρουμε για να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα παραμείνουν ιδιωτικά και ασφαλή.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και τη νομοθεσία. Η Care Direct θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία έχουν συλλεχθεί μέσω διαφημιστικών δραστηριοτήτων, αφού λάβει τη συγκατάθεσή σας. Μέσα από αυτά τα δεδομένα, μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας ηλεκτρονικά μέσω τηλεφώνου και αλληλογραφίας με στόχο την διεξαγωγή ερευνών και την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών για τους συνεργάτες μας. Θα βρείτε τον πλήρη κατάλογο των συνεργατών (πελάτες και προμηθευτές) στο τέλος της σελίδας.

Προσωπικά δεδομένα που μπορείτε να μας δώσετε (ενδεικτικά):

  Προσωπικά δεδομένα, π.χ. όνομα, ημερομηνία γέννησης

  Στοιχεία επικοινωνίας, π.χ. διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο και κινητό τηλέφωνο

  Έρευνα αγοράς, π.χ. πληροφορίες και απόψεις που εκφράζονται όταν συμμετέχετε σε έρευνα αγοράς

  Άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς, οι οποίες παρέχονται συμπληρώνοντας έντυπα ή επικοινωνώντας μαζί μας, φυσικά, τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε ή δημιουργούμε σχετικά με εσάς (ενδεικτικά):

  Πληροφορίες σχετικά με το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις, π.χ. λεπτομέρειες υπηρεσίας και προσωπικές προτιμήσεις.

  Αλληλογραφία και άλλες μορφές επικοινωνίας, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ζωντανή συνομιλία, ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων και επικοινωνία μέσω κοινωνικών μέσων.

Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή οποιοδήποτε άλλο νόμιμο λόγο για να τα χρησιμοποιήσουμε. Αυτοί οι λόγοι περιλαμβάνουν περιπτώσεις όπου:

  Είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες για την εκτέλεση μιας σύμβασης μαζί σας

  Είναι σημαντικό να επιδιώξουμε τα νόμιμα συμφέροντά μας

  Σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας

  Διεξάγουμε έρευνα και / ή επιλύουμε τα παράπονα σας

  Εφαρμόζουμε βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών

  Αναλύουμε δεδομένα για να κατανοήσουμε τις συνθήκες και τις προτιμήσεις για να σας παρέχουμε τις καλύτερες προτάσεις και υπηρεσίες.

Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο και την κανονιστική συμμόρφωση

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο σύμφωνο με τις υποχρεώσεις μας, προκειμένου να συμμορφωθούμε με άλλους νόμους και κανονισμούς, καθώς και με μια νόμιμη υποχρέωση.

Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Για τη διαβίβαση δεδομένων στη χώρα αυτή, στις 6 Απριλίου 2017 εκδόθηκε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επάρκεια που παρέχεται από την Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ (σύνδεσμος).

Εμπορική Προώθηση (Marketing) και έρευνα αγοράς

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας παράσχουμε λεπτομέρειες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και προϊόντα και υπηρεσίες των συνεργατών μας και άλλων τρίτων. Μπορούμε να σας στείλουμε εμπορικές προσφορές (μάρκετινγκ) μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, μηνυμάτων κειμένου ή ασφαλούς ανταλλαγής μηνυμάτων. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη για τη λήψη μηνυμάτων εμπορικού χαρακτήρα (μάρκετινγκ) ή μπορείτε να επιλέξετε να σταματήσετε να τα λαμβάνετε ανά πάσα στιγμή. Για να κάνετε αυτήν την αλλαγή, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση dp@caredirect.com

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για έρευνα αγοράς και κατανόηση των τάσεων. Οι εταιρείες έρευνας αγοράς που ενεργούν για λογαριασμό μας μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μεθόδων επικοινωνίας για να σας προσκαλέσουν να συμμετάσχετε στην έρευνα. Δεν θα σας καλέσουμε να συμμετάσχετε στην έρευνα χρησιμοποιώντας μια μέθοδο επικοινωνίας που μας ζητήσατε να μην χρησιμοποιήσουμε.

Οποιεσδήποτε απαντήσεις παρέχετε κατά τη συμμετοχή σας στην έρευνα αγοράς θα είναι ανώνυμες αν δεν μας δώσετε την άδεια να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτά τα δικαιώματα περιλαμβάνουν:

  Το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς και να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας.

  Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, την οποία μπορείτε να υποβάλετε οποιαδήποτε στιγμή.

  Το δικαίωμα λήψης συγκεκριμένων δεδομένων , τα οποία μας έχετε παράσχει , σε ηλεκτρονική μορφή ή / και να ζητήσετε τη διανομή τους σε τρίτους.

  Το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα δεδομένα σας εάν είναι ελλιπή ή ανακριβή.

  Το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας. Μπορεί να συνεχίσουμε να διατηρούμε τα δεδομένα σας αν έχουμε το δικαίωμα ή αν πρέπει να τα διατηρήσουμε.

  Το δικαίωμα να παρεμβείτε και να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία στην οποία υποβάλλουμε τα δεδομένα σας.

  Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας www.dpa.gr ή του ρυθμιστή προστασίας προσωπικών δεδομένων της χώρας στην οποία ζείτε ή εργάζεστε.

  Η εταιρεία θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τη συγκατάθεσή σας για τον παραπάνω σκοπό μέχρι να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ή να αντιταχθείτε στη διαδικασία.

  Η ανάκληση της συναίνεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα των εργασιών επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκαν με τη συγκατάθεσή σας και την ανάκληση άλλων νόμιμων διαδικασιών επεξεργασίας.

 

Έχετε κάποια ερώτηση;

 

Επικοινωνήστε μαζί μας: +30 210 9287700
dp@caredirect.com